Listopad 2010


Your eyes

29. listopadu 2010 v 23:48 My poets
.
V tvojich očiach skvie sa
malá slza ani vosková svieca.
Beznádej a smútok prieči sa
voči kráse menom Láska.

Otáčam hlávku k nebesiam,
už nebaví ma usmievať sa bez šťastia.
Skláňam sa k tvojím nohám,
bo dúfam v moju spásu stého echa.

Neverím, že ti raz patriť budem,
keď patriť som nikdy nevedela.
Bojím sa, že sa nikdy nedožijem,
ako chutí kúsok z tvojho tela.


He told...

28. listopadu 2010 v 23:29 Peter Steele
eyes
  • Bol som opitý a nahnevaný a celé som to napísal za 4 hodiny. (rozhovor pre The R.O.C.)
O vzniku albumu Slow, Deep and Hard.
en: I was drunk and pissed and I wrote the whole thing in 4 hours.
  • Iba to, že si paranoidný, ešte neznamená, že po tebe nejdú. (z magazínu Power Play)

My love, my prince again...:)

28. listopadu 2010 v 23:20 Peter Steele
Yeah, this weather is for me better than summer sun!:) ...and my love sound in my ears...again...

.

Povedali o Rembrandtovi...

28. listopadu 2010 v 23:06 Arts
Rembrandt van Rijn sa narodil v meste Leyden v roku 1606. Napriek tomu, že vyšiel z rodiny dedinského mlynára, od prírody bol pudený k vznešenej umeleckej dráhe. Prvé kroky na tejto dráhe učinil v Amsterdame u Lastmana a vďaka svojim prirodzeným sklonom a nadaniu, neúnavnej práci, neustálemu cviku dosiahol takých výšin, že mu už nechýbalo nič okrem návštevy Talianska a ostatných území, kde bolo potrebné študovať antické umenie a umeleckú teóriu, čo však nebol nedostatok o to závažnejší, že sám bol schopný čítať holandsky, takže z kníh mohol získať veľmi málo. V dôsledku toho sa neustále držal len vlastných zvyklostí a bez váhania nedodržiaval, ba ani neuznával naše zákony v umení - ako je ohľad na anatómiu a proporcie ľudského tela - perspektívu, štúdium klasického sochárstva, Raffaelovu kresbu a maliarsku kompozíciu, ako aj tvorbu aktov. Dal sa viesť len prírodou a nedbal na žiadne zákony - podľa okolností ľubovoľne posudzoval možnosti umiestnenia svetiel, tieňov a obrysov predmetu v obraze, aj keď sa to priečilo základným pravidlám perspektívy, keď to bolo podľa jeho názoru účinné a vhodné.
Exotický parfum

24. listopadu 2010 v 21:01 Charles Baudelaire
Keď v jeseň podvečer s očami zavretými
vdychujem pri tebe horúcu ňadra vôňu,
zriem šťastné pobrežia, nepoznajúce zimy,
jak slnce sála k nim pálčivosť monotónnu.

Zriem ostrov liene tam, čo z láskavosti klímy
čudesné stromy má a plody skryté v tôňu
a chlapov štíhlych tiel s pohybmi rozhodnými
a ženy priame tak, že do krvi ti vtonú.

Človek

24. listopadu 2010 v 20:54 Book of Gothland
.
Človek. Úbohá malá, nepatrná čiastka existencie, ktorá dennodenne baží len po tom, aby zo svojho života mala úžitok a pri tom sa nikdy nezamýšľa nad dôsledkami svojho konania. Čo tam po tom, ak niekoho zabijem na ceste za mojím snom? Čo tam po tom, ak niekomu smrteľne ublížim, či už po psychickej alebo po fyzickej stránke, keď sa stanem známym a bohatým? Ľudia sú ako krysy, síce inteligentné, ale v srdciach tak jedovaté, pri čom stredisko ich jedu je v krvi, hlboko v krvi, v ktorej okrem iného pulzuje prameň ich dôsledného prežitia.
Nikto z nás sa nenarodil dokonalý, nikto z nás sa nenarodil perfektne vyvinutý, nikto z nás si nemôže povedať, že hneď od svojho zrodenia vedel vnímať, cítiť, pamätať si všetko, čo mu bolo podsunuté a do nosa strelené alebo dokonca že by bol hneď od narodenia kreatívnym a inteligentným jedincom, ale jedno máme, bohužiaľ, či našťastie pre niekoho, všetci hneď od počiatku vyvinuté do úplne prostej a tak nesmierne dôležitej čiastočky v našich ľudských telách, a to je srdce. Srdce ako hmotná vec plniaca všetky životné funkcie, bez ohľadu na to, akým je mozog ako centrum rozumu dôležitý...

God is an astronaut - echoes

24. listopadu 2010 v 13:33 My sweet music
beautiful post rock:) loves...

Čierna dáma

24. listopadu 2010 v 12:24 My poets
.
V šere neba, v tieni pekla,
na samom konci krvavého oka
ničivej planéty a zrubu mesiaca,
tam v diaľke čierna postava,
čo zabudla ´s trs svojho žiaľu,
spod sukienky čierneho smútku.

V opare plného mesiaca,
kráča si ani veľká dáma,
dievčatko bez vrkôčkov, vrtochov stých,
taká, ako ju jej démon stvoril z rádu istých.

Inkubus Sukkubus - Midnight queen

24. listopadu 2010 v 12:14 My sweet music
In the forest, in the night
Underneath the full moonlight
She's always there
Nature's child in the woodland air
Fade into the dream
And when your heart is filled with fear
Close your eyes for she is here
She's always there
The stars shine in her raven hair
Fade into the dream

Litánie k Satanovi♥

24. listopadu 2010 v 12:09 Charles Baudelaire
i
Ó, múdry, ó, krásny, z Anjelov samý prvý,
Boh sudbou zradený, ktorého hana drví,

ó, Satan, zmiluj sa nad mojou krutou mukou!

Ó, knieža vyhnanstva, ó, ty, čo krivdu znáš
a päsťou zrazený mocnejší povstávaš,

ó, Satan, zmiluj sa nad mojou krutou mukou!

Ó, ty vševedúci mocný kráľ vecí temných,
dôverný hojič rán, žiaľov a utrpení,

ó, Satan, zmiluj sa nad mojou krutou mukou!

Rembrandt van Rijn movie from Charles Matton (1999)

23. listopadu 2010 v 16:02 Other things that interested me
.
Už hneď na úvod treba povedať, že Rembrandt nemal v živote na ružiach ustlané, avšak, kto v životé má, však? No život Rembrandta bol ako hra na veľmi divokej dráhe v prátri...raz si hore, milovaný a zbožňovaný, slávny, a následne hneď dole, nenávidený a odsúdený... Z umenia sa nedá vyžiť, nikto nemá rád umelcov, nikto ich nechápe a je kruté, že spoločnosť si nevie ceniť to najkrajšie a najhodnotnejšie, čo v sebe človek môže mať...lenže, ako sa za lásku nesypú mince, tak sa nesypú ani z talentu a umenia...

My love ♥Rembrandt van Rijn ♥

23. listopadu 2010 v 15:53 Arts
self portrait
Rembrandt van Rijn
(1606 - 1669)

Rembrandt sa narodil v slávnom univerzitnom meste, v Leydene. Jeho otec bol majetným mlynárom. Mladý Rembrandt sa pokúšal o ukončenie univerzity. V skutočnosti jeho pozornosť vzbudili prednášky o anatómii a pitevná prax. Pre svoje maliarske
ambície prerušil štúdiá.
S maliarstvom sa začal vážnejšie zaoberať v maliarskych dielňach, najmä v škole Pietra Lastmana, maliara, ktorý pochodil celé Taliansko. Ešte počas svojich univerzitných rokov uzavrel úzke priateľstvo s mnohými mladými lekármi, ktorí sa neskôr stali jeho prvými vážnejšími objednávateľmi. Im môžeme ďakovať za zrod jednej z jeho najslávnejších malieb, Hodina anatómie, ktorú objednali mladí medici pre svojho profesora do daru. Táto maľba položila základy jeho slávy.

Claude Monet in the eye of god

23. listopadu 2010 v 15:50 Arts
.
Claude Monet (1840 - 1926)

Monet sa narodil v Paríži, avšak jeho detstvo sa viaže k Le Havre. Boudin bol ten, kto v ňom v mladosti prebudil umelecké ambície. Posmeľoval ho, aby maľoval hlavne v prírode, na voľnom priestranstve.
Do Paríža sa vrátil v r.1859, aby sa zapísal do Académie Suisse. Na akadémii sa zoznámil s Pissarrom. Po niekoľkých rokoch, v lete 1862 už maľoval v Saint-Adresse. Monet sa stal žiakom ateliéru Glevre, kde si získal nových priateľov, ktorí neskôr tiež narástli v maliarskych velikánov. Z ich radov vynikajú mená ako Renoir, Bazille.

KSE - just barely breathing

23. listopadu 2010 v 9:02 My sweet music
This album is so hot:), cause their old singer was better than their new...i don ´t know, but...this is my opinion...He looks better...lol...xox

Lovely Liz

22. listopadu 2010 v 21:40 Liz Vicious
.